Давньогрецькі вірші, середньовічні манускрипти, поезія бароко, література авангардистів — навіть обмежуючись прикладами з західноєвропейської культури, видно, що візуальна поезія з'являється майже в кожному столітті. Щоденник Франца Кафки можна розглядати як продовження цієї традиції, в основі якої — синтез вербального та візуального сприйняття твору. У даному випадку варто говорити ще і про ґлітч-арт. Текст деформується не з волі автора, а ніби випадково, внаслідок несправностей та помилок.
Olena Reshetnikova
Franz Kafka—Letters.Diary