ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ САЙТУ
ТОВ «Видавництво імені Соломії Павличко «Основи» (код ЄДРПОУ 38151048), що
здійснює управління веб-сайтом https://tour.www.youngbookdesign.com/ в рамках реалізації культурно-мистецького
проєкту «Вистава Ukrainian Young Book Design Awards» (надалі – «Проєкт»,
«Адміністрація сайту»), розуміючи важливість забезпечення конфіденційності й
недоторканності Персональних даних фізичних осіб, укладає з Вами (далі – «Учасник»,
«Користувач») Угоду про конфіденційність (далі – «Угода») для визначення порядку
одержання, зберігання, обробки, використання й розкриття Персональних даних Учасника
при використанні Учасником Інтернет сайту https://tour.www.youngbookdesign.com/ (далі – «Сайт»).
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Для користування Сайтом та Послугами Учасник зобов'язаний прийняти умови цієї
Угоди. Учасник не має права використовувати Сайт у випадку незгоди з умовами даної
Угоди.
2. ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ
«Персональні дані» – інформація про певного Учасника, яка дозволяє ідентифікувати
цього Учасника як особистість.
«Загальнодоступні дані» – інформація (у тому числі Персональні дані), до якої фізична
особа - власник цих даних, надала доступ необмеженому колу осіб (у т.ч. шляхом
публікації на будь-якому інтернет-сайті без обмеження доступу до цих даних) або на які
відповідно до даної Угоди й/або чинного законодавства України не поширюється вимога
дотримання конфіденційності.
«Cookie» (Кукі) – фрагмент даних, створений Сайтом й збережений у комп'ютері
Учасника у вигляді одного або декількох файлів. Cookie не містять Персональних даних і
можуть бути заблоковані Учасником у будь-який момент.
3. ПРЕДМЕТ УГОДИ
3.1. Дана Угода визначає порядок одержання, зберігання, обробки, використання й
розкриття Персональних, Загальнодоступних та інших даних, що надаються Учасником
при використанні ним Сайту.
3.2. Використовуючи будь-яку частину Сайту, Учасник надає Проєкту право одержувати,
зберігати, обробляти, використовувати й розкривати Персональні дані Учасника на
умовах даної Угоди.
3.3. Дана Угода не регулює, а Проєкт не несе відповідальності, за порядок одержання,
зберігання, обробки, використання й розкриття Персональних даних Учасника сторонніми
підприємствами й організаціями, що не перебувають у володінні або під керуванням
Проєкту, і фізичними особами, що не є працівниками Проєкту, навіть якщо Учасник
отримав доступ до сайтів, програмного забезпечення, товарів або послуг цих осіб за
допомогою Сайту.
3.4. Метою одержання, зберігання, обробки й використання Персональних,
Загальнодоступних та інших даних Учасника є захист інтересів Учасника та Сайту, а
також надання Учаснику Послуг, включаючи показ таргетованої, персоналізованої або
загальної інформації, покращення якості існуючих і створення нових сайтів та послуг, що
надаються Сайтом.
4. ОТРИМАННЯ, ОБРОБКА ТА ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЇ
4.1. При використанні Сайту Учасник не здійснює реєстрацію, тобто не вказує ім'я,
прізвище, адресу електронної пошти, контактний номер телефону, й інші дані, що можуть
ідентифікувати Учасників.
4.2. Адміністрація сайту має право завантажувати на комп'ютери Учасників файли Сookie
(якщо Користувач самостійно не обмежив дану можливість у своєму веб-браузері), а
також одержувати, зберігати, обробляти й використовувати інформацію, що міститься в
Сookie.
4.3. При використанні Учасником Сайту, автоматично зберігається, обробляється та
використовуються дані Учасника, що не відносяться до Персональних, наприклад: IP-
адреса Учасника, дані про місцезнаходження Учасника, які можна визначити за
допомогою його IP-адреси, технічні параметри комп'ютера Учасника, наявність або
відсутність у комп'ютері Учасника конкретного програмного забезпечення, налаштування
даного програмного забезпечення, файли Сookie, а також статистична інформація про
активність Учасника.
4.4. Проєкт має право зберігати Персональні, Загальнодоступні та інші дані Учасника в
обсязі та у строки необхідні для реалізації мети, що зазначена у даній Угоді, або у строки,
встановлені чинним законодавством України, нормами міжнародного права, або
законодавством країни проживання або перебування Учасника, або до моменту видалення
Учасником цих даних.
5. ДОСТУП ДО ІНФОРМАЦІЇ
5.1. Проєкт зобов'язується не надавати Персональні дані третім особам у комерційних
цілях без згоди Учасника, якому належать ці дані. Передача Персональних даних третім
особам допускається у наступних випадках:
 після одержання згоди Учасника, якому належить дана інформація;
 за обґрунтованими запитами державних органів, що мають право одержувати такі
дані;
5.2. Учасник дозволяє Проєкту надавати дозвіл іншим компаніям, з якими Проєкт уклав
відповідні угоди, одержувати, зберігати та обробляти дані про Учасника (крім
Персональних даних), такі як IP-адреса Учасника, файли Сookie, а також статистична
інформація про активність Учасника для покращення якості надаваної цими компаніями
послуг та інформації рекламного характеру.
5.3. Учасник погоджується з тим, що конфіденційність переданих через Інтернет даних не
гарантована і у випадку, якщо доступ до цих даних буде отриманий третіми особами поза
зоною технічних засобів зв'язку, підвладних Проєкту, Проєкт не несе відповідальності за
збиток, заподіяний таким доступом.
5.4. Учасник має право запросити, змінити або видалити свої Персональні дані, що
знаходяться у доступі Проєкту. Для цього Учаснику необхідно заявити відповідну вимогу,
направивши її на контактну адресу Проєкту, зазначену на Сайті, якщо іншого
самостійного способу запиту, зміни або видалення Персональних даних не передбачено
технічними можливостями Сайту.
6. ПРАВА СУБ՚ЄКТА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
6.1. Проєкт цим повідомляє, що Учасник, як суб'єкт персональних даних, має права,
передбачені Законом України «Про захист персональних даних», а саме:
1) знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх
обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи
розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї
інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;
2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема
інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;
3) на доступ до своїх персональних даних;
4) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім
випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні
дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;
5) пред'являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням
проти обробки своїх персональних даних;
6) пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних
будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються
незаконно чи є недостовірними;
7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати,
знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи
несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є
недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
8) звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого або до
суду;
9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист
персональних даних;
10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних
даних під час надання згоди;
11) відкликати згоду на обробку персональних даних;
12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.
7. ДОДАТКОВІ УМОВИ
7.1. Проєкт має право вносити зміни в дану Угоду про конфіденційність. Усі внесені до
Угоди зміни будуть доступні у вигляді нової редакції Угоди. Усі зміни Угоди набувають
чинності з моменту їх публікації на Сайті. Використовуючи Сайт, Учасник підтверджує
згоду з новими умовами Угоди в редакції, що діє на момент використання Учасником
Сайту.
7.2. Проєкт не несе відповідальності за шкоду або збитки, яких зазнав Учасник або треті
особи в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов даної Угоди, інструкцій
або вказівок про порядок використання Сайту, щодо порядку розміщення даних та інших
технічних питань.
7.3. У випадку визнання недійсної або нездійсненої будь-якої частини даної Угоди, інші
частини Угоди залишаються чинними. Відмова кожної зі сторін від будь-якого положення
або умови даної Угоди, або будь-яке їх порушення не скасовує дію цього положення або
умови.
7.4. До даної Угоди й відносин між Проєктом та Учасником, що виникають у зв'язку з
використанням Сайту, застосовується законодавство України. Кожна сторона незаперечно
погоджується з тим, що відповідні суди України мають виняткову юрисдикцію відносно
будь-яких претензій, спорів або розбіжностей, що стосуються Угоди та використання
Сайту.