Тішимося, адже
Шортліст
фіналісти
запрошують вас до

Яке місце посідає графічний дизайн в сучасній візуальній культурі? Чи є він частиною тієї практики, яку заведено називати сучасним мистецтвом? На думку кураторів одного з найавторитетніших музеїв сучасності Stedelijk (Амстердам) та МоМА (Нью-Йорк) — безумовно, так!
Адже найкращі взірці плакату, шрифтових композицій, книжкових обкладинок та елементів промислового дизайну — на рівні з живописом, скульптурою та рисунками — вже давно стали невідривною частиною музейних експозицій. Про інтенсивне, взаємопроникливе зближення книги та мистецтва свідчить також надзвичайна популярність артбуків серед сучасних художників, для яких сама матеріальність та об'єктна виразність книги стає точкою відліку для формальних пошуків та експериментів.

Фіналісти конкурсу Ukrainian Young Book Design Awards 2020 демонструють, наскільки складним, багатоманітним та концептуально виваженим може бути шлях: від зародження образу до його втілення у макеті майбутньої книги. Чи то самодостатня обкладинка, чи то цілісне оформлення — основою всіх робіт є діалог між словом і зображенням, між сутнісним наративом закладеним автором книги та його візуальним втіленням художником-ілюстратором.

Сьогодні, коли література і притаманні певному слову значення стали загальнодоступними в онлайн-просторі, формат друкованого примірника набуває цілком нового сенсу: як для літераторів та книжкових графіків, так і для читачів. Новий сенс породжує нові можливості, але також і нові виклики. Ні, увага і любов до друкованого видання не є проявами ретроградності й опору інноваціям. Тим паче, що будь-яка інновація вже завтра стане новою нормою. Тим більш важливою та унікальною видається здатність мистецтва зберегти своє місце у цій новій реальності. Адже саме унікальний художній супровід допомагає висунути книгу на передній план. Інакше, вона ризикує загубитися серед потоків медійного, словесного та візуального потоку, котрим щоденно блукають сучасні читачі й читачки, глядачі й глядачки.

Наша виставка найкращих проектів UYBDA 2020 мала відбутися наживо, аби не лише композиційні та колористичні принади, але й краса об'єму та фактури відкрилися раннім поціновувачам молодих ілюстраторів. Однак, хоча і вимушений, онлайн-формат відкрив нам нові інструменти для презентації робіт. Так, візуальний матеріал та вступні коментарі доповнюються відео-екскурсами за лаштунки конкурсу, ближче знайомлячи з авторами та робочим процесом. Також, ми щиро сподіваємося, що кожна з представлених робіт дуже скоро отримає і матеріальне втілення: на книжковій полиці, на виставці, а може й у музеї Stedelijk.
Жюрі
Сергій Майдуков
Антон Борзов
Ольга Протасова
Варвара Перекрест
Ольга Жук
Організатори
Дана Павличко
Анна Копилова
Дмитро Яринич
Партнери
design and development
design and development
design and development